Hızlı Erişim

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Üstten Ders Alma Dilekçesi

ORDU ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 

MADDE 10 – (1)  Kayıtlı olduğu yükseköğretim programında önlisans için en az bir yarıyıl, lisans için en az iki yarıyıl öğrenim gören öğrenciler, önceki yarıyıllarda alması öngörülen derslerin tümünden başarılı olması ve genel ağırlıklı not ortalaması 3,00-3,49 arasında ise en fazla 6 AKTS, 3,50 üzerinde ise en fazla 10 AKTS krediye kadar danışmanının önerisi, bölüm/program başkanlığının onayı ve ilgili birim yönetim kurulu kararı ile üst sınıflardan ders alabilir.

 

Yukarıda ifade edilen yönetmeliğe uygun olarak 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında üstten ders alacak olan öğrencilerimiz ÜSTTEN DERS ALMA DİLEKCESİ 'ni doldurup imzaladıktan sonra 12.03.2021 Cuma günü mesai bitimine kadar Akademik Danışmanına posta,faks,mail vb. biçiminde göndermeleri gerekmektedir. 


Eklenme Tarihi : 24-02-2021 10:25:37