Hızlı Erişim

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

ARAPÇA DERSLERİ HAKKINDA

Kıymetli öğrenciler,

2021-2022 eğitim-öğretim yılı güz döneminde, 1.sınıf öğrencilerimizin Arapça derslerinde sorumlu oldukları kitaplar aşağıda belirtilmiştir. Dersin ilk gününden itibaren verimli bir şekilde işlenmesi için dersten sorumlu olan öğrencilerin 20.09.2021 tarihine kadar ilgili kitapları temin etmeleri gerekmektedir.

Kitap İsimleri

-Miftâhu'l-Arabiyye, el-Kitâbu'l-Mübtedi, el-Muhâdese ve'l-İstimâ

-Miftâhu'l-Arabiyye, el-Kitâbu'l-Mübtedi, el-Kırâa ve'l-Kitâbe

-Miftâhu'l-Arabiyye, el-Kitâbu't-Temhîdî, Elif-Be

-en-Nahv I

-es-Sarf I 

 

Kitaplarla ilgili görselleri aşağıda bulabilirsiniz.

Görsel I

Görsel II

Görsel III

Görsel IV

Görsel V

 

*Dördüncü ve beşinci görselde yer alan Sarf I ve Nahiv I isimli kitaplar sonraki dönemlerde okunmaya devam edecektir. Bu doğrultuda, 1.sınıfta (2021-2022 döneminde) Sarf I-II ve Nahiv I-II kitapları; 2.sınıfta ise (2022-2023 döneminde) Sarf III-IV ve Nahiv III-IV kitapları okunacaktır. Öğrenciler, ilgili vakit geldiğinde söz konusu kitapları temin etmekle yükümlüdür. 


Eklenme Tarihi : 09-09-2021 12:37:53