İLAHİYAT FAKÜLTESİ

CUMHURİYETİN 100. YIL ETKİNLİĞİ FAKÜLTEMİZDE PANEL YAPILARAK KUTLANDI

“Cumhuriyet’in İlk Yüz Yılında Din Eğitiminin Serüveni” başlıklı Panel’imizin 

(Panelistler: Doç. Dr. Hüseyin ALGUR/ Giresun Üniversitesi

Dr. Öğr. Üy. Münir ECER/ Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Dr. Öğr. Üy. İdris ERTÜRK/ Ordu Üniversitesi

Moderatör: Öğr. Gör. Yağızhan GENÇ/ Ordu Üniversitesi)

 

Giresun Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Algur, Tanzimat Döneminden 1950 yılına kadar geçen sürede Din eğitimine dair bilgi verdi.  Cumhuriyet Dönemi Din Eğitimi uygulamalarını anlamak için Tanzimat Döneminin iyi okunması ve anlaşılması gerektiğini belirten Algur söz konusu döneme dair bazı önemli gelişmelere dikkat çekti.  Cumhuriyetin ilanından kısa bir süre sonra yürürlüğe giren Tevhidi Tedrisat Kanununun Din Eğitimi açısından önemli bir hukuki dayanak olduğu, bu kapsamda İmam Hatip Okulları ile Dar'ul-Fünûn İlahiyat Fakültesi'nin kurulduğunu dile getirdi. Algur, 1950 yılına kadar din eğitimine dair diğer gelişmeleri Kur'an Kursları, İmam hatip okulları, Yüksek Din Öğretimi ve genel eğitimde din dersleri başlıkları altında özetledi.

 

İkinci Panelist Van Yüzüncu Yıl Üniversitesi Dr. Öğr. Üy. Münir ECER ise, 1950 yılı Türkiye'de din eğitiminin önemli bir dönüm noktasını teşkil ettiğini belirtti. Soğuk Savaş sonrası dünyadaki ılımlı muhafazakarlığın yükselişi, Türkiye'de ise çok partili hayata geçiş tecrübesinin din eğitimi ve öğretimi ile ilgili olumlu gelişmelere kapı araladığını ifade ederken, 1982 yılında din eğitimi ve öğretiminin anayasada yer bulmasına değin geçen sürede Türkiye toplumunun bu olumlu gelişmelerin dalgalı seyrine şahitlik ettiğini söyleyerek konusunu özetledi.

 

Son Panelistimiz, Ordu Üniversitesi Dr. Öğr. Üy. İdris ERTÜRK, 1982’den günümüze Türkiye’de Din Eğitiminin serüvenini Din Dersleri, İmam-Hatip Liseleri, İlahiyat fakülteleri, Kur'an Kursları ve Diyanet Akademisi başlıkları altında anlattı. Ertürk, 1982 yılında kabul edilen ve hâlen yürürlükte olan anayasa ile Türkiye’de -belki de dünyada- ilk defa din derslerinin anayasa ile zorunlu hâle getirildiğini, bunun 1982 sonrasında din eğitimi adına önemli bir kazanım olduğunu belirtti. Yine 1982’ye kadar sadece iki tane olan ilahiyat fakültesi sayısının o tarihten itibaren arttığını, imam-hatip okulları ve Kur'an kurslarında da gerek kuruluş gerekse öğrenci sayısı açısından önemli artışların olduğunu ifade etti. Son olarak Ertürk, siyasî tarihimizde 28 Şubat süreci olarak bilinen dönemde din eğitimi kurumlarının yaşadığı sıkıntıları da izah ederken, bugüne uzanan süreçte elde edilen kazanımların kayda değer olup iyi değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

 

Panelin sonunda Moderatör Öğr. Gör. Yağızhan GENÇ, panelistlerin anlatmış oldukları konuları Tanzimat döneminden günümüze Din Eğitimi’nin Serüveni’ni özetlerken, bu etkinliğin gerçekleşmesinde katkıları olan Üniversite ve Fakülte Yönetimine; teşriflerinden ötürü katılımcılara teşekkür ederek oturumu sonlandırdı. 

Panel sonunda İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Şevket PEKDEMİR tarafından Panelistlere teşekkür belgeleri takdim edildi ve çekilen aile fotoğrafıyla program tamamlandı.


Eklenme Tarihi : 27-10-2023 14:11:02