Hızlı Erişim

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

İlahiyat Fakültesinden Online-Seminerler

Fakültemiz öğrencilerinin zamanlarını etkin ve verimli bir şekilde kullanmaları, içinde bulunduğumuz Koronavirüs Covid-19 salgın sürecinin olumsuzluklarının eğitim-öğretim açısından bir fırsat olarak değerlendirilmesini teminen 5 haftalık süreyle online seminerler gerçekleştirilmesi planlanmıştır.

Rektörümüz ve Dekanımız Sayın Prof Dr. Ali AKDOĞAN tarafındnan "Toplumsal Sorunlar ve Ahlak İlişkisi" konulu semineri ile ilk etkinliğimiz gerçekleştirilmiştir. Seminer Programları ilk etapta 3. ve 4. sınıflara yönelik olup her cuma günü saat 14:00 ile 15:30 arası gerçekleştirilecektir.  Dekanımız  Prof.Dr. Ali AKDOĞAN  İlahiyat Fakültesi olarak gerçekleştirdiğimiz  bu seminerler vasıtasıyla öğrencilerimizin moral ve motivasyonlarını arttırmayı ve bu süreçte öğrencilerimize manevi destek sağlamayı hedeflediklerini ifade etmiştir.  

Rektörümüz tarafından gerçekleştirilen "Toplumsal Sorunlar ve Ahlak İlişkisi" konulu seminer  programında;   Evrenin Maddi ve Manevi değerleriyle bir bütün olduğu bu bütünlük içinde en anlamlı varlığın insan olduğu, insnanın ise en önemli özelliğinin düşünme olduğu ifade edilmiş, İnsanın Yaratıcısı olan Allah'la, insanlarla ve diğer  varlıklarla ilişkisi olduğunu, İnsanın bu ilişki ağı ile toplumda yer aldığını,  insanın varlığının bu ilişki ağı sayesinde anlam kazanmakta olduğunu dile getirilmiştir. Ayrıca insanın toplumda  yaratılış gayesine uygun br hayat yaşaması halinde varlığının anlamlı hale geldiğine işaret edilmiştir. 

İnsanın Evren ve insanlararası ilişkilerindeki davranış biçimi olan sevgi, saygı ve  hoşgörüyü sağlayan en önemli unsurun başında Ahlak'ın geldiğini ifade eden Akdoğan  Ahlak'ı İnsanların günlük hayatlarında bireysel ve toplumsal ilişkilerini hatta diğer bütün canlılara karşı davranışlarını düzenleyen ilkeler ve değerler sistemi olarak  tanımlamıştır.

Akdoğan Toplumda güven ve huzurun sağlanmasında Ahlaki değerlerin yerinin yadsınamaz olduğunu bu açıdan toplumsal ilişkilerimizde yer alan Ahlaki değerlerimizin  Sevgi-Saygı, Hoşgörü, Sorumluluk, Doğruluk ve Güven, Dostluk ve Samimiyet olarak karşımıza çıktığını,  Sosyal ilişkilerimizde Ahlaki sorunların  ise Yalan  ve İftira, Gıybet ve Dedikodu, Haksızlık ve Adaletsizlik, Bencillik ve Kıskançlık, Hırsızlık ve Rüşvet'ten kaynaklandığını söylemiştir.  Maide suresi (5/2) 'de Allah'ın "iyilik ve takva üzere yardımlaşınız kötülük ve düşmanlık üzere yardımlaşmayınız" şeklinde buyurarak bize toplumsal sorunların çözüm reçetesini sunduğunu,  insanları iyiliğe ve hayra davet etmenin insanlar açısından bir yaşam tarzı, bir hayat felsefesi haline gelmesinin Erdemli insan ve Erdemli topluma giden süreçte en önemli merhale olacağı  dile getirilmiştir.   Yine Azhab suresinde (33/21)  Andolsun ki sizin için Allah'ı ve Ahiret gününü arzu edenler ve Allah'ı çok anan kimseler için, Allah'ın elçisi en güzel örnektir  şeklinde  buyrularak İslam Ahlakının  en ideal temsilci ve pratik uygulayıcısı olarak Hz. Peygamberin örnek alınması gerektiği  vurgulanmıştır.


Eklenme Tarihi : 21-04-2020 20:13:38