İLAHİYAT

2023-2024- GÜZ YARIYILI EK SINAV MÜRACAATLARI

ORDU ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

MADDE 23 – (Değişik:RG-20/6/2022-31872)

(1)  Azami süre sonunda(Azami eğitim-öğretim süreleri, programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmadan; iki yıllık önlisans öğrenimi için dört yıl, dört yıllık fakülte ve yüksekokullar için yedi yıl, beş yıllık fakülteler için sekiz yıl ve altı yıllık fakülteler için dokuz yıldır.) kayıtlı olduğu programdan mezun olamayan öğrenciye başarısız olduğu bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu derslerin sınavları akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. Bu sınavlarda, 100 üzerinden en az 60 not alan öğrenci başarılı olmuş sayılır. Maddesi gereği ek sınava girmek isteyen öğrencilerimiz aşağıdaki ek sınav başvuru formunu doldurarak 22-26 Şubat tarihleri arası dekanlığımıza teslim etmeleri gerekmektedir.

Ek Sınav Başvuru Formu


Eklenme Tarihi : 23-02-2024 10:26:41