İLAHİYAT

Dekanın Mesajı

 

                                                                                                   

Fakültemiz 23 Haziran 2012 tarihinde Resmî Gazete ’de yayınlanan Bakanlar Kurulu’nun 2012/3243 sayılı kararı ile Ordu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi adı ile kurulmuştur.

Fakültemizin programı Türkçe olup eğitim-öğretim süresi 4 senedir. Ancak derslerinde başarılı olan öğrencilerimiz, gerekli şartları sağladıktan sonra üstten ders alarak ya da önceden aldıkları dersleri intibak ettirerek bu süreyi kısaltabilmektedir.

Sevgili gençler;

Deniz kıyısında kurulu olan Ordu gerek iklimi ve gerekse coğrafî özellikleriyle adeta Karadeniz Bölgesi’nin incisi ve merkezi konumundadır. Ordu kuzey-doğuya giden uluslararası yol üzerinde olup havaalanı olan bir ildir. Çevresinde iki büyük şehir bulunmaktadır; Doğusunda Trabzon Batısında ise Samsun. Dolayısıyla Ordu’ya ulaşımda herhangi bir sıkıntı çekilmemektedir. Günümüzde ulaşılabilir olmak oldukça önemli bir husustur. Bir eğitim şehri olan Ordu yurtlar açısından oldukça cazip şartlara sahiptir. Kampüsümüzde yaklaşık 1700 öğrencinin barınabileceği Kredi Yurtlar Kurumu’nun kız yurdu olup civarda, farklı özelliklere sahip Kredi Yurtlar Kurumu ve özel yurtlar bulunmaktadır.

Ordu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi alanında uzman, dinamik bir kadroya sahiptir ve bu kadroların yenilenmesi ve zenginleştirilmesi konusunda da hareketliliğini her daim devam ettirmektedir. Diğer bir ifadeyle Fakültemizdeki öğretim elemanlarımızın sayısı her geçen yıl artmaktadır. Lisans programının yanı sıra lisansüstünde Yüksek Lisans ve Doktora programları mevcuttur.

Şunu da ifade etmek isterim ki, Öğretim elemanlarımız, verdikleri derslerle ve yapmış oldukları bilimsel çalışmalarla ön plana çıkmakta, çalıştay, sempozyum, kongre gibi akademik platformlardaki çalışmalarıyla fakültemizden söz ettirmektedir. Ayrıca farklı anabilim dallarında görev yapan öğretim üyelerimiz, yıl içerisinde kitap, kitap bölümü, makale vb. çok sayıda farklı yayına imza atmışlardır. Özellikle TR Dizin, ATLA, Index Islamicus, Social Index gibi indekslerdeki yayın sayımıza baktığımızda ciddi anlamda bir ilerlemenin olduğunu görmekteyiz.

   Değerli öğrencilerimiz;

Bir yaratıcının olduğuna ve bir dine inanma, bir inancı benimseme, bir dinî düşünceye sahip olma ve bu minvalde teşekkül eden hususlar insanlık tarihi boyunca tüm toplumların tarihinde önemli yer tutmuş, çoğu zaman toplum ve medeniyetlerin gelişimine doğrudan katkı sunmuştur. Ayrıca dinî düşüncenin, buna bağlı olarak gelişen düşünce sistemlerinin siyasî ve kültürel düzeninin oluşumundaki rolü de inkâr edilemez. Lâkin bu düşüncenin öğretimi de mutlak surette belirli bir disiplin altında gerçekleşmelidir. Kanaatimiz odur ki, Kur’ân-ı Kerîm ve sünnetten beslenen sahih din algısının inşası da ancak bu şekilde tesis edilebilir. Bunun yanında gelenek-görenek ve örfümüze ait unsurların göz ardı edilmemesi gerekir. Nihayet söz konusu çerçevede eğitim vermek üzere programlanan, sizlerin de mensubu olduğunuz veya olacağınız İlahiyat Fakülteleri, neredeyse eğitim sürecinin her seviyesinde görev yapacak akademisyenleri, öğretmenleri, Diyanet teşkilatında yüksek eğitim almış din görevlilerini yetiştirmek, ilgili kurumlarda bilimsel araştırmalar ve sosyal faaliyetler gerçekleştirmek suretiyle toplumun ve insanlığın maddî-manevî kalkınmasına hizmet etmeyi temel misyon edinmiştir. Fakültemizin hedefleri, dinî bilimler alanında düşünen, üreten, sorgulayan ve bilimsel gelişmeleri takip eden bireyler yetiştirmek olduğunun altını çizmek isterim.

Sözlerimi Gazi M. Kemal Atatürk’ün su sözleri ile tamamlamak isterim.

   “… Dinimizin gerçek felsefesini inceleyecek, araştıracak, bilimsel ve teknik olarak telkin kudretine sahip olacak, seçkin ve gerçek din bilimi adamlarını yetiştirecek yüksek öğrenim kurumlarına sahip olmalıyız”.

  “Bu kurumlarda yetişecek millet evladının İslam’ı inceleyerek, Müslüman ulusların din, ibadet gelenekleri, toplumsal ve ekonomik koşulları üzerinde araştırmalar yapacak, modern içtihat ve tefsir bilginleri, Kur’an’ın evrensel ve değişmez içeriğini araştıracak bilim adamları yetiştirilmesini amaçlamıştır.”

   Selâm ve dua ile,

                                                                                                                                                      Prof. Dr. Hamit ER 

                                                                                                                                                                  Dekan       


Ekleme tarihi: 23-02-2024 15:04:54 Güncellenme tarihi: 28-02-2024 11:59:16